Výdejní doba jídla

Výdejní doba školní jídelny

 9.00    -    přesnídávka MŠ
11.00   -    cizí strávníci
12.00   -    oběd ZŠ
12.00   -    oběd MŠ
12.40   -    oběd ZŠ
14.30   -    svačinka MŠ