Odhlašování stravného

Odhlašování stravného ZŠ

Oběd lze odhlásit:

  • den předem, osobně v kanceláři vedoucí ŠJ(6.30. -12.30 hod) nebo SMS zprávou.
  • mimo pracovní dobu kanceláře SMS zprávou, nejpozději  do 6.30 hodin ráno téhož dne, kdy se dítě nebude stravovat

V případě náhlé nemoci má dítě nárok  na neodhlášený oběd pouze první den.

V případě, že rodič dítě neodhlásí na další dny po dobu nemoci dítěte, platí oběd v plné výši, tedy bez příspěvků.  

Oběd do jídlonosiče , je vydáván od 11.00 - 11.30 hodin v nové budově MŠ (vchod pro ZŠ, veřejnost a kancelář ŠJ)

Tel : +420 773 631 577
 

Odhlašování stravného MŠ

Oběd lze odhlásit :

  • zápisem v sešitě, který je k dispozici ve vstupní chodbě MŠ
  • osobně, telefonicky , v čase provozu kuchyně  (6. 30. - 12.30. hod)
  • mimo pracovní dobu kuchyně a školky, pouze SMS zprávou, nejpozději do 6.30 hodin téhož dne, kdy se dítě nebude stravovat

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte ve škole, vydáme  oběd do jídlonosiče od 11.00 - 11.30 hodin (vchod pro ZŠ, veřejnost a kancelář ŠJ)

V případě náhlé nepřítomnosti má dítě nárok na oběd jen první den nepřítomnosti.

V případě, že rodič dítě  neodhlásí  na další dny nemoci dítěte ze stravování, hradí stravné v plné výši, tedy bez příspěvků.

Strávníkovi  je z  hygienických důvodů vydán pouze oběd.

Tel : +420 773 631 577