Základní škola a mateřská škola Uhřice

Aktuality

O nás

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí Uhřice. Jde o typ málotřídní základní školy, se dvěma odděleními mateřské školy, školní družinou a školní jídelnou. Do září roku 2016 se v budově školy nacházela jak škola základní, tak i mateřská. Se začátkem nového školního roku 2016/2017 se otevřela nová budova, kde nyní sídlí dvě třídy mateřské školy. A to třída Pastelek a Sluníček. Dále se sem přemístila zbrusu nová kuchyň a jídelna pro ZŠ. Ve stávající budově zůstala základní škola, kde vzděláváme žáky 1. - 4. ročníku. Na žáky základní školy čekala v novém školním roce také nová družina a šatna. Od školního roku 2018/2019 probíhaly postupné rekonstrukce všech vnitřních prostor budovy základní školy. Došlo k modernizaci tříd i vytvoření nových prostor pro moderní učebny výtvarné výchovy a informatiky. Dále došlo k rozdělení doposud spojených ročníků a nově i zajištění výuky 5. ročníku. Školní družina také prošla provozními úpravy, kdy se rozdělila na dvě oddělení. Školní zahrada prochází postupnou rekonstrukcí výstavbou pergoly a modernizováním didaktických prvků. Žáci vyšších ročníků dojíždějí do škol okolních vesnic.

Předškoláky připravujeme na plynulý přechod z MŠ do ZŠ.

V naší škole pracuje poměrně mladý pedagogický kolektiv, který je ochoten se dále vzdělávat a přijímat nové metody a formy učení.

Nejnovější fotografie

Partneři školy

MŠMT
ESF
EU
OP