Informace o škole

 Základní škola a mateřská škola Uhřice je příspěvková organizace zřízená Obcí Uhřice u Kyjova. Jedná se o málotřídní základní školu s pěti postupnými samostatnými ročníky, se dvěma odděleními školní družiny a se dvěma třídami mateřské školy. Součástí je také školní jídelna. 

Vzděláváme žáky 1. - 5. ročníku. Žáci vyšších ročníků dojíždějí do škol okolních vesnic. 

Předškoláky připravujeme na plynulý přechod z MŠ do ZŠ.
 

Současnost

Na začátku školního roku 2016 došlo k otevření nové budovy mateřské školy, kde se kromě dvou tříd MŠ, nachází také nová kuchyně a školní jídelna pro žáky základní školy. Ve školním roce 2021/2022 došlo k otevření 5. postupného ročníku.

Ve školním roce 2022/2023 byla školní družina z kapacitních důvodů rozšířena o 2. oddělení. Současně jsme rozdělili třídy a každý ročník učíme v hlavních předmětech samostatně.

V základní škole se vzdělává v současné době 45 žáků a mateřskou školu navštěvuje 43 dětí, které jsou rozděleny do třídy Pastelek a Sluníček.