Režim dne MŠ

6:30 – 8:15Příchod dětí
6:30 – 8:45Ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické cílené činnosti skupinové a individuální, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení (popř. relaxační cvičení)
8:45 – 9:30Osobní hygiena, svačina, navozené výchovné činnosti
9:30 – 11:30Příprava na pobyt venku, pobyt venku s ohledem na počasí
11:30 – 12.15Příchod z pobytu venku, osobní hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 - 14:45Osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí, postupné vstávání, hygiena a  odpolední postupná svačina
14:45 - 16:30Odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti, rozcházení dětí domů