Historie školy

Historie

Školní kronika se bohužel nedochovala, ztratila se prý, když bylo v objektu v Uhřicích přerušeno na šestnáct let vyučování. Zmínky o tom, kde a jak se vzdělávaly děti, ale zaznamenaly pamětní knihy a kroniky. Martin Jandl uvedl: "V třicetileté válce zanikla v obci fara i škola. Na začátku devatenáctého století docházel do Uhřic preceptor z Dambořic. Učil děti v domě č. 10 v Šiborově, a to až do roku 1820, možná 1821."

Jak doplnil, v tomto roce purkmistr Ignác Střeštík koupil též v Šibrově dům č.2.

V místnosti byly dřevěné lavice pro žáky, kteří byli nuceni nosit do školy palivo na topení. Preceptorem byl Josef Křežan. "1823 byl za prvního rektora jmenován Josef Cop. Muž to byl žáky milovaný." napsal Jandl.

Pokračoval, že za purkmistra Ignáce Klečky byla v roce 1827 postavená nová škola. Obec dodala materiál a stavbu uskutečnil za 120 zlatých Matěj Střeštík. Budova měla doškovou (slaměné víchy) střechu, stála uprostřed vesnice, na místě současného hostince U Miholů, č.143 dokonce prý půdorys objektu zůstal zachován.

Po smrti Josefa Copa se stal rektorem Tomáš Vlach, poté František Štikarovský. V roce 1860 byl Jmenován Konstantin Sedláček, po něm Josef Cilich. "Čtvrtým rektorem byl Josef Lahodný", řekl Jandl. Pátým se stal Vincent Maška. Po něm nastoupil Kajetán Skalický. V roce 1877 nastoupil František Vojtek. Ten ale učitelské povolání zanedbával, bylo s ním zavedeno disciplinární řízení a poté odešel učit na Uherskobrodsko.

Dne 1. listopadu 1879 se stal učitelem František Přikryl. Působil přes rok, ale pro děti a vesnici mnoho znamenal.

Po něm následovali: Tomáš Žilla, Karel Stužka, Arnošt Vágner. V roce 1885 byla škola rozšířena na dvě třídy. Učil zde také jako nadučitel Alois Hrdlička, který působil v nové budově školy uprostřed vesnice.

 Až v roce 1899 byla škola rozšířena na tři učebny, od roku1925 pak na čtyři třídy. V roce 1912 řídícím učitelem po Aloisu H. byl Metoděj Čičatka, v roce 1930 pak Čeněk Racek. Školu po něm Převzal Josef Kokorský. Od 1. září 1959 byl ředitelem František Novák.1974 byla správou školy pověřena Bohumila Bělohoubková. Kromě řídících, správců a ředitelů působili v Uhřicích výteční kantoři.

Budova prodělala úpravy, v roce 1958 byla přistavěna šatna, dílna, jedna třída jako kabinet. Postupně se udělala kanalizace, byla vybudována kuchyně, jídelna, zaveden vodovod, zřízeny splachovací toalety, výměna krytiny a objekt znovu izolován. Byla dána nová okna, dveře a podlahová krytina. Až v roce 1975 bylo v budově zavedeno centrální vytápění.

Ve školním roce 1977 - 1978 bylo vyučovaní v Uhřicích zastaveno. Příčinou byl nízký počet dětí. Výuka v objektu byla obnovena až v roce 1993 - 1994. Zhruba po dvou letech byla ustanovena ředitelkou paní Eva Urbanová, a po ní pak v roce 1998 paní Marcela Procházková. Ve škole jako ředitelka ZŠ a MŠ působila do roku 2018. Od srpna 2018 byl starostou obce v konkurzním řízení na místo ředitele školy jmenován pan Kamil Ježík.

Budova školy byla na sklonku 19. století postavena uprostřed vesnice, tvořila a zůstala její dominantou. Před školou vzniklo parkoviště pro osobní vozy. Za objektem byla vybudovaná hřiště a tábořiště. Po roce 2002 začala rekultivace zahrady a celého okolí, např. lípu symbolicky zasadily na podzim 2005 děti.

V roce 2004 byl vydlážděn chodník a vstup upraven tak, aby byl pro děti bezpečnější. V létě 2005 práce pokračovaly. Budova má nové hlavní dveře, jejich vchod byl zastřešen. Cílem úprav je vtisknout objektu styl secese. Byly vyměněny okna. V závěrečné fázi objekt získá novou fasádu, odpovídající slohu na přelomu 19. a 20. století.

Instituce s názvem Základní škola a mateřská škola v Uhřicích, od roku 2005 zajištuje novou službu: vaření pro obyvatele obce. Kromě žáků tak jídlo odebírá kolem 20-30 občanů. Když se stravují žáci, za měsíc je vydáno v průměru tisíc obědů.