Informace o školské radě

Školská rada má 3 členy a ve své součinnosti se řídí ustanovením §168 odst. 1. školského zákona.  

Za zřizovatele: Josef Mokrý, Dis.

Za pedagogy: Petra Bajerová, Dis - předseda školské rady

Za rodiče: Magda Šindarová

Soubory ke stažení