Zápis do první třídy

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2024/2025

 

 

Uhřice 22. 03. 2024 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 v Základní škole a mateřské škole Uhřice proběhne běžným způsobem s přítomností dětí. V případě, že nebude možno uskutečnit zápis běžným způsobem, budete o formě zápisu informováni prostřednictvím zprávy v MŠ a na webových stránkách. 

Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 31. srpna 2024 šesti let věku, tj. narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem osobně a přinesou doklad o rodném čísle dítěte (rodný list dítěte) a občanský průkaz rodiče. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi i v tom případě, že budou žádat odklad školní docházky a také děti, které mají odklad v letošním školním roce. Termíny zápisu:·        pátek 26. 4. 2024 od 14:00 – 17:00 hodin.

 

Postup zápisu:

Pokud chce zákonný zástupce pro své dítě zařídit přijetí do 1. ročníku, vyplní formulář:·        

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání·
  • Zápisní list

Pokud chce zákonný zástupce pro své dítě zařídit odklad povinné školní docházky, vyplní formulář:·        

  • Žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud zákonný zástupce řeší odklad povinné školní docházky, je nutné, aby zkontaktoval dětského lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnu, kde budou vystavena doporučení k odkladu. S oběma doporučeními pak zákonný zástupce odevzdá žádost o odklad povinné školní docházky. Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Kontakt pro případ jakýchkoliv dotazů: 773 631 574, zs.uhrice@seznam.cz

 

PhDr. Kamil Ježík, MBA

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení