Školní družina

 

Školní družina při základní škole má v letošním roce k docházce přihlášeno 30 žáků.

 

Provoz školní družiny je denně:

- ranní družina od 6:30 do 7:40 hodin,

- odpolední družina od 12:00 do 15:30 hodin.

 

Vychovatelkou je paní Mgr. Andrea Kolaříková,

telefon: 773 631 576

 

Školní družina je volnočasové zařízení, které využívá ke své činnosti prostor v přízemí školy, dále tělocvičnu a školní zahradu.