Školní družina

 

Školní družina při základní škole má v letošním roce k docházce přihlášeno 28 žáků.

 

Provoz školní družiny je denně od 12:00 do 15:30 hodin.

 

Vychovatelkou je paní Eva Hrubá,

telefon: 773 631 576

 

Školní družina je volnočasové zařízení, které využívá ke své činnosti prostor v přízemí školy, dále tělocvičnu a školní zahradu.