Členové

Školská rada má 3 členy a ve své součinnosti se řídí ustanovením §168 odst. 1. školského zákona. 
 
Za zřizovatele: Josef Mokrý, Dis.
                     
Za pedagogy: Petra Bajerová, Dis - předseda školské rady
 
Za rodiče: Magda Šindarová