Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)
Zřizovatelem je Obec Uhřice
 

3. Organizační struktura

základní škola
mateřská škola
školní jídelna
školní družina
 

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

                OFICIÁLNÍ
                Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace
                Uhřice 90, 696 34 Žarošice
 

    4.2 adresa úřadovny pro osobní návštěvu

                OFICIÁLNÍ
                Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace
                Uhřice 90, 696 34 Žarošice
 

       4.3 Úřední hodiny

                V měsících leden - červen a září - prosinec.
 

        4.4 Telefonní čísla

                Telefon ZŠ:    773 631 574
                Telefon ŠD:    773 631 576
                Telefon MŠ:    773 631 573, 773 631 572
                Telefon ŠJ:    773 631 577
 

        4.5 Adresa internetové stránky

                skola-uhrice.cz
 

        4.6 Adresa e-podatelny

                u6rmins
 

5. IČO

71008942
 

6. DIČ

Nejsme plátci DPH.
 
 

7. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně školy.
 

8. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně školy.
 

9. Opravné prostředky

Lze podat písemně v ředitelně školy nebo pomocí datové schránky.
 

10. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy
 

11. Předpisy - nejdůležitější používané předpisy

        Zákon č. 561/2004 Sb.
        Zákon č. 563/2004 Sb.
        Zákon č. 500/2004 Sb.
        Zákon č. 250/2000 Sb.
        Vyhláška č. 48/2005 Sb.
        Vyhláška č. 74/2005 Sb.
 

12. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.