ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

04.05.2020 20:32

Vážení rodiče,

 

na základě rozhodnutí zřizovatele školy a po dohodě s ředitelem Základní školy a mateřské školy Uhřice bude provoz mateřské školy od 25. 5. 2020 v omezeném režimu obnoven.

 

Prosíme zákonné zástupce (rodiče), aby zvážilii umístění dítěte v předškolním zařízení pokud:

• zákonný zástupce dítěte pobírá mateřský nebo rodičovský příspěvek,

• alespoň jeden ze zákonných zástupců je veden na Úřadu práce jako nezaměstnaný,

• zákonný zástupce pobírá tzv. ošetřovné na další dítě ve věku do 13 let.

 

Protože hromadné vzdělávání v mateřských školách představuje vyšší riziko přenosu onemocnění Covid-19 vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru, o nástupu dítěte do MŠ rozhodne vždy ředitel zařízení, a to s ohledem na své kapacitní možnosti v souvislosti s dodržováním epidemiologických nařízení u dětí.

 

Zákonný zástupce bude povinen podepsat tzv. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které nalezne na webových stránkách školy nebo které bude možné podepsat před vstupem do mateřské školy první den
(tzn. 25. května 2020). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do školy umožněn.

 

 

Hygienické podmínky v omezeném režimu mateřské školy

 

Doprovázející osoba:

  1. Zazvoní, představí se, vyčká na vyzvání učitelky.

  2. Při vstupu do budovy mateřské školy si dezinfikuje ruce.

  3. V prostorách  mateřské školy se pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.

  4. Před vstupem do třídy dohlédne na to, aby si dítě důkladně umylo ruce mýdlem a vodou.

 

Postup mateřské školy při podezření na možné příznaky COVID-19

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory.

 

Uhřice 4. května 2020

 

1_KONKRETNI OPATRENI.pdf (166860)

 

2_CESTNE PROHLASENI.pdf (275206)

 

3_OCHRANA ZDRAVI MS.pdf (1123527)