ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2022/2023 - INFORMACE + DOKUMENTY

23.02.2022 14:08

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023 v Základní škole a mateřské škole Uhřice proběhne běžným způsobem s přítomností dětí. V případě, že nebude možno uskutečnit zápis běžným způsobem z důvodu epidemiologicko-hygienických opatření, budete o formě zápisu informováni prostřednictvím zprávy v MŠ a na webových stránkách.
 
Zápis se týká dětí, které dosáhnou do 31. srpna 2022 šest let věku, tj. narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. K zápisu se dostaví rodiče s dítětem osobně a přinesou doklad o rodném čísle dítěte (rodný list dítěte) a občanský průkaz rodiče.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi i v tom případě, že budou žádat odklad školní docházky a také děti, které mají odklad v letošním školním roce.

 

Termíny zápisu:

·úterý 12. 4. 2022 od 14:00 – 17:00 hodin,
·středa 13. 4. 2022 od 14:00 – 17:00 hodin.

 

Postup zápisu:
Pokud chce zákonný zástupce pro své dítě zařídit přijetí do 1. ročníku, vyplní formulář:
· Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
· Zápisní list

 

 

Pokud chce zákonný zástupce pro své dítě zařídit odklad povinné školní docházky, vyplní formulář:
· Žádost o odklad povinné školní docházky
 
Pokud zákonný zástupce řeší odklad povinné školní docházky, je nutné, aby zkontaktoval dětského lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnu, kde budou vystavena doporučení k odkladu. S oběma doporučeními pak zákonný zástupce odevzdá žádost o odklad povinné školní docházky. Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Kontakt pro případ jakýchkoliv dotazů: 773 631 574, zs.uhrice@seznam.cz