NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ OD 10. 05. 2021

05.05.2021 18:00

 

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je od 10. 05. 2021 umožněn i v Jihomoravském kraji návrat dětí k předškolnímu vzdělávání.

Děti v mateřské škole se netestují a v prostorách mateřské školy nemusí užívat ochrany nosu a úst. I nadále však platí zvýšená epidemiologická opatření – jedná se zejména o mytí rukou, užívání dezinfekce, větrání tříd. Pro přítomnost třetích osob a osob, které se nevzdělávají v mateřské škole – zákonní zástupci dětí, zaměstnanci školy – je nadále zachována povinnost užívat ochrany nosu a úst ve třídě FFP2 (nestačí plátěné roušky).

Zaměstnanci se také stále testují, a to 1x týdně antigenním testováním.

 

V této souvislosti Vás prosím o potvrzení docházky dítěte od pondělí 10. 05. 2021 – sdělte nám tuto informaci do pátku 07. 05. 2021 do 11:00 hodin formou sms zprávy na telefonní číslo 773 631 577 (paní Anna Gajárková).

 

 

 

Uhřice 05. 05. 2021

 

 

 

                                                                                  PhDr. Kamil Ježík, MBA

                                                                                   ředitel školy