JEDNODENNÍ STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ - 27. 11. 2023

21.11.2023 12:50

 

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na naší škole vznikl stávkový výbor, od kterého mi byla předána informace o tom, že dne 27. listopadu 2023 vstupují zaměstnanci naší školy do jednodenní výstražné stávky. Současně s tímto oznámením mi byl předán seznam zaměstnanců, kteří do stávky vstupují. Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojilo 100% zaměstnanců, není možné v tento den zajistit chod školy a všechny součásti školy – mateřská škola, základní škola, školní družina i školní jídelna jsou v tento den vyřazeny z provozu.

                                                                                                   PhDr. Kamil Ježík, MBA – ředitel školy

 

Dne 16. 11. 2023 zasedal stávkový výbor ve složení V. Dlouhá, E. Hrubá, Z. Prášilová, M. Štěrbová, A. Ždánská. Jako host byl k zasedání pozván i pan ředitel PhDr. Kamil Ježík, MBA.

Na této poradě bylo stávkovým výborem panu řediteli oznámeno, že všichni zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Uhřice, okres Hodonín, se jednohlasně zapojují do jednodenní výstražné stávky. Stávka proběhne v pondělí 27. 11. 2023, a to po celý den.

Z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den budou naše základní škola, mateřská škol, školní družina i školní jídelna uzavřeny a oběd bude všem automaticky odhlášen.

Důvodem naší stávky je nedostatek finančních prostředků ve školách, které by způsobily výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především dělení samostatných ročníků na třídy, ve kterých je vzdělávání efektivnější a možná i úplnou likvidaci málotřídních škol. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž by ohrozilo odpolední činnost školních družin a pedagogickou činnost vychovatelek. Snížení finančních prostředků by omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání, vše by muselo být hrazeno ze strany rodičů.

Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol, obědy pro děti i žáky, školní družinu i kroužky. Paní kuchařky vaří nejen pro školu, ale i pro starší obyvatele vaší obce.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

                                                     

                                     Za stávkový výbor E. Hrubá, M. Štěrbová, V. Dlouhá, Z. Prášilová, A. Ždánská