Organizace dne v mateřské škole

 

   6.30 – 8.15

 

Příchod dětí

 

   6.30 – 8.45

Ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické cílené činnosti skupinové a individuální, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení (popř. relaxační cvičení)

 

   8.45 – 9.30

 

Osobní hygiena, svačina, navozené výchovné činnosti

 

   9.30 – 11.30

 

Příprava na pobyt venku, pobyt venku s ohledem na počasí

 

   11.30 – 12.15

 

Příchod z pobytu venku, osobní hygiena, příprava na oběd, oběd

 

   12.15 - 14.45

 

Osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí, postupné vstávání, hygiena a  odpolední postupná svačina

 

 14.45 - 16.30

 

Odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti, rozcházení dětí domů