Organizace dne v mateřské škole

 

   6:30 – 8:15

 

Příchod dětí

 

   6:30 – 8:45

Ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické cílené činnosti skupinové a individuální, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení (popř. relaxační cvičení)

 

   8:45 – 9:45

 

Osobní hygiena, svačina, navozené výchovné činnosti

 

   9:45 – 11:45

 

Přípra na pobyt venku, pobyt venku s ohledem na počasí

 

   11:45 – 12.30

 

Příchod z pobytu venku, osobní hygiena, příprava na oběd, oběd

 

   12:20 - 15:00

 

Osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí, postupné vstávání, hygiena a  odpolední postupná svačina

 

 15:00 - 16:30

 

Odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti, rozcházení dětí domů