Výdejní doba jídla

Výdejní doba školní jídelny

 9.00    -    přesnídávka MŠ

11.30   -    oběd ZŠ

12.00   -    oběd MŠ

12.30   -    oběd ZŠ

13.00   -    oběd cizí strávníci

14.30   -     svačinka MŠ