Součastnost

Na začátku školního roku 2016 došlo k otevření nové budovy mateřské školy, kde se kromě dvou tříd MŠ, nachází také nová kuchyně a školní jídelna pro žáky základní školy. Ve stávající budově zůstaly dvě třídy základní školy, ve kterých se učí žáci 1. - 4. ročníku. Namísto prostor, kde bylo oddělení mateřské školy, vznikla nová školní družina a v prostorách bývalé jídelny šatna pro žáky. 
 
Ve školním roce 2021/2023 došlo k otevření 5. postupného ročníku.
 
Ve školním roce 2022/2023 byla školní družina z kapacitních důvodů rozšířena o 2. oddělení.