GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet elektronicky na adrese zs.uhrice@seznam.cz, poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 34 Uhřice 90.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného  nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz)

 

Kontaktními osobami jsou:
 

Jaromír Konečný, DiS - tel. 604 639 603

E-mail: konecny@politavi.cz


Ing. Jana Tůmová - tel. 731 118 139
E-mail: mikroregion@politavi.cz

 

Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí a žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona a v ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.