GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín,
příspěvková organizace, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává
osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv
v oblasti osobních údajů obracet elektronicky na adrese zs.uhrice@seznam.cz, poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín,
příspěvková organizace, 696 34 Uhřice 90.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech
na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších
práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na
školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Činnost
pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz). Kontaktními
osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS -
tel. 604 639 603


Ing. Jana Tůmová - tel. 731 118 139
E-mail: mikroregion@politavi.cz


Sdělujeme zákonným zástupcům
našich dětí / žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je
zmocněna ze zákona a v ostatních případech (například k aktivitám
sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků,
fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním
osobních údajů.